Werkt u als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) of freelancer voor een opdrachtgever dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of uw opdrachtgever loonbelasting of premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, ook wel loonheffingen genoemd, moet inhouden en afdragen over uw inkomsten.

VAR

Verklaring Arbeidsrelatie of VAR

Om uw opdrachtgever hierover duidelijkheid te geven is er de Verklaring arbeidsrelatie, VAR genaamd. U kunt de verklaring digitaal aanvragen via de website van de Belastingdienst door het formulier Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie zo volledig mogelijk in te vullen.

Geldigheidstermijn VAR

De Verklaring arbeidsrelatie geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar.