VAR-dga

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar. Als u in de loop van het jaar start met uw activiteiten, kan de Belastingdienst de verklaring vanaf het begin van de werkzaamheden tot het einde van het kalenderjaar laten gelden.

Als de geldigheidstermijn verloopt, kunt u een nieuwe VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor het volgende jaar aanvragen vanaf 1 september van het lopende jaar.

Voorwaarden VAR

Als in de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) staat dat de inkomsten worden aangemerkt als inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap, dan hebben u en uw opdrachtgever de zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen.

Daarbij gelden wel de volgende voorwaarden:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de verklaring komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.
 • De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR.
 • Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld.
 • Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de verklaring en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

U bent niet verplicht de VAR-dga te gebruiken. Maakt u er bij een opdracht wel gebruik van, dan kunt u voor deze arbeidsrelatie geen aanspraak maken op een eventuele uitkering op grond van de werknemersverzekeringen.

De VAR-dga zegt niets over de arbeidsrelatie tussen de directeur-grootaandeelhouder en zijn vennootschap en de vennootschappen waarin de directeur-grootaandeelhouder een aanmerkelijk belang heeft.

Advertentie

Wanneer krijgt u een VAR-dga

Om te bepalen of uw inkomsten voor rekening en risico van de vennootschap komen, kijkt de Belastingdienst of uw BV als onderneming aangemerkt kan worden. Daarbij let de Belastingdienst op dezelfde punten als bij een ondernemer die een VAR-wuo aanvraagt. Er wordt vooral gekeken naar de volgende punten, waarbij met u soms ook uw BV bedoeld is:

 • Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever op te volgen?
 • Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal in de vorm van geld of goederen?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
 • Wat is de omvang in tijd en geld van uw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

De Belastingdienst kijkt of deze punten relevant zijn voor uw werkzaamheden en beoordeelt uw aanvraagformulier in zijn totaliteit. Daarbij kijkt de Belastingdienst ook naar de onderlinge samenhang van uw antwoorden. Niet iedereen die zichzelf samen met zijn BV als ondernemer beschouwt, wordt ook als zodanig door de Belastingdienst gezien.

Advertentie

Geldigheid van de VAR

De VAR verklaring moet geldig zijn wanneer u de verklaring aan uw opdrachtgever toont. Uw opdrachtgever moet een kopie van de verklaring en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaren in zijn administratie.

Soorten VAR verklaringen

Er zijn vier soorten VAR verklaringen, maar met name de VAR-wuo en de VAR-row zijn op zelfstandigen van toepassing.

 • VAR-wuo (winst uit onderneming). U bent 100% zelfstandige en ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden). U bent zelfstandige maar u hebt niet de fiscale status van ondernemer voor inkomstenbelasting.
 • VAR-dga directeur-grootaandeelhouder). Uw inkomsten zijn voor rekening en risico van de vennootschap (BV en NV).
 • VAR-loon (loon uit dienstbetrekking). U wordt beschouwd als werknemer de inkomsten behoren tot loon uit dienstbetrekking.

VAR aanvragen

Een aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie VAR is gratis en deze kunt u downloaden of online invullen op de website van de Belastingdienst via Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie.

Gerelateerd aan VAR

De pagina “VAR-dga” uitprinten

Zzp app met het laatste nieuws

Zzp app met het laatste nieuws

Wil u overal waar u bent op de hoogte zijn van het laatste zzp nieuws? Download dan de zzp app bij Google Play. Er zijn geen kosten aan verbonden. De zzp app is gratis en geeft gebruikers via hun smartphone toegang tot het laatste zzp of freelance nieuws, artikelen, video’s en foto’s.

De nieuwsberichten voor de zzp app worden geselecteerd vanaf de website ZZPcentrum.nl. Zo kunt u als zzp’er of freelancer overal waar u bent met één druk op de knop op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemen.

Zzp shop voor zzp’ers en freelancers

 • ZPshop.nl - Shop voor zzp’ers en freelancers

  Handboek voor de zzp’er

  Het Handboek voor de zzp’er wijst u de weg in de jungle van fiscale regelgeving, administratieve verplichtingen en aansprakelijkheidsvalkuilen.

  Vrijheid om je werk zelf in te delen, meer variatie en vaak ook grotere inkomsten. Het bestaan als Zelfstandige Zonder personeel of zzp’er lijkt ideaal.

  Verkrijgbaar in de zzp shop
Advertentie

Zzp tips en tricks nieuwsbrief

Blijf als zzp’er of freelancer op de hoogte over VAR, VAR-dga, VAR-row en VAR-wuo en tips met betrekking tot het aanvragen van een Verklaring Arbeidsrelatie en meld u aan voor de zzp tips en tricks nieuwsbrief.